Cognitieve revalidatie 

Naast het behandelen van spraak-, taal- en slikproblemen behandel ik als logopediste ook cognitieve problemen. Dit zijn problemen die te maken hebben met het geheugen, de aandacht, probleemoplossend denken en planmatig werken. Deze problemen komen zeer vaak voor bij mensen die een herseninfarct of hersenbloeding (CVA) hadden. Ook bij neurologische ziektebeelden (Ziekte van Parkinson,..) zien we deze problemen vaak voorkomen.