Verworven taalproblemen

Taalstoornissen die ontstaan in de loop van het leven nadat de taalontwikkeling was afgerond noemen we verworven taalstoornissen. Deze komen voor bij hersenletsels ten gevolge van een beroerte of ongeval. In logopedisch vakjargon worden ze 'afasie' genoemd. Bij afasie hebben mensen moeite met goed begrijpen van gesproken taal, het vinden van woorden, het maken van zinnen, de juiste woorden gebruiken,... Na een intensieve revalidatie in een gespecialiseerd centrum kan een verdere opvolging thuis noodzakelijk zijn.