Schisis

Schisis is een aaandoening waarbij het gehemelte en/of de tandenboog en/of de lip aan één of twee kanten niet goed aan elkaar zijn gegroeid tijdens de zwangerschap. In de volksmond spreekt men vaak van een hazenlip. 

Kinderen die geboren worden met een schisis worden van voor de geboorte begeleid door een schisisteam van een universitair ziekenhuis. Naast deze begeleiding is een meer intensieve begeleiding door een logopediste in de buurt vaak noodzakelijk bij het verhelpen van voedingsproblemen op zeer jonge leeftijd en spraak- en nasaliteitsproblemen op peuter-, kleuter- en kinderleeftijd. Ook tieners en volwassenen die door deze problematiek nog spraakproblemen ondervinden kunnen zich bij Logo-Fagie aanmelden.