Verworven spraakproblemen

We spreken van verworven spraakstoornissen als de spraakproblemen ontstaan nadat de spraakontwikkeling op kinderleeftijd is afgerond. Net als verworven taalstoornissen komen verworven spraakstoornissen vooral voor na een beroerte of een ongeval of bij neurologische ziekten zoals de Ziekte van Parkinson, ALS, MS, ... Mensen gaan onduidelijker praten, praten stiller, hebben een hese stem, laten stukken van woorden wegvallen, lijken dronken als ze praten...

Logopedie kan helpen om weer duidelijk te spreken en zo beter te functioneren in het dagelijkse leven.